Posts Tagged: arbetsmarknad

Girighet, ideologi och demokrati. Medborgarens klagan 47.

Ideologi och demokrati.    84

 Är det politisk och ideologisk övertygelse som är drivkraften för att engagera sig politiskt, eller är det bara en lukrativ bransch med fantastiska karriärmöjligheter?    politisk adel

Företrädarna för de etablerade partierna beskylls ofta för att ha svikit sina ideologiska rötter. Visst kan det finnas fog för tvivel när fd socialistiska partiledare går från politiken till att bli storgodsägare och sitter som småpåvar och regerar … Eller får toppjobb inom näringslivet, blir lobbyister och jobbar för exakt det de sade sig vara emot under den politiska karriären.     toppjobb   avgångsvederlag   pensioner   om riksdagspensioner

Det kan också vara svårt att förstå hur fd politiker kan ha mage att uppbära avgångsvederlag eller riksdagspension medan man har ett eget företag, som genererar massor av inkomster… och synbarligen utan att skämmas. De tar inte ut lön utan låter pengarna stanna i företaget för att det ska vara enligt reglerna att kunna utnyttja dessa ekonomiska förmåner. Även om det är enligt reglerna så kan man ju tycka att det inte är förenligt med god moral… Människor som blir arbetslösa, sjuka eller beroende av socialbidrag beskylls för att parasitera på samhället och våra skattepengar. Vad ska man då kalla dessa människor, som trots att de redan har massor ändå skor sig på systemet?

Även om kanske inte ogenerad girighet är den vackraste av drivkrafter så finns det onekligen politiska drivkrafter som är mer skrämmande… Ideologier som man helst inte vill se i företrädda i riksdagen, eller någon annan beslutande församling. Politikerförakt är ett hot mot demokratin, men det finns fler…

89

Demokrati eller..?

Lokalpolitik och övertramp. Medborgarens klagan 36.

Lokalpolitik och övertramp.

Lokalpolitik är intressant. Vad händer i den lokala toppen? Hur hamnar man där? Vilka beslutar vår lokalpolitik?

Vad händer när de slutar- självmant eller får sparken?

Får de fallskärmar? I så fall… Varför?   Random googling Fallskärmar inom lokalpolitik

Det handlar ju inte enbart om människorna som väljs in politiskt. Förutom politikerna finns ett gäng tjänstemän. Dessa är inte folkvalda utan där pga kompetens, kunskap och meriter… i bästa fall.

Påverka    Kommunallagen

71

Lokalpolitik

72

Den politiska organisationen

Kommunernas och landstingens grundläggande beslutanderätt utövas av folkvalda församlingar, kommun- och landstingsfullmäktige.

Vid sidan av fullmäktige har nämnderna en central roll i den kommunala beslutsprocessen. Fullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas. Vissa måste dock finnas i alla kommuner respektive landsting. Detta innebär att kommunerna och landstingen har stor frihet att bestämma sin organisation.

Kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen och håller uppsikt över de andra nämndernas verksamhet men kan inte ingripa i en annan nämnds uppgifter. Styrelsen ansvarar också för den ekonomiska förvaltningen t.ex. för att ta fram ett förslag till budget. Nämnderna ansvarar för förvaltning och verksatällande av fullmäktiges beslut.

En person som har rösträtt i kommunen eller landstinget är också valbar till förtroendeuppdrag. Åldergränsen är 18 år.

Maktlöshet i utanförskapet. Medborgarens klagan 24.

Maktlöshet i utanförskapet.

50

Maktlöshet

Nästan alla kan bli arbetslösa, och oftast blir man det av orsaker man inte rår över. Trots det blir de som drabbas skambelagda och folk verkar tro att det är något självvalt, något som systematiskt sätts i system för att utnyttja de sociala skyddsnäten och leva gott på skattebetalarnas bekostnad.

De som någon gång varit utan jobb vet vilken lyxtillvaro man kan bekosta med A-kasseersättningen. De vet också hur egenvärde och självförtroende urholkas.

Nu har taket på inkomstförsäkringen höjts from 31/1 -16 för första gången sedan 2002. Samma nivå på ersättningen i 14 år !?!    Höjningen       Regler       Pengar

Sjukdom funkar på samma sätt…

Vem som helst kan drabbas…  I värsta fall funkar man aldrig mer på arbetsmarknaden alls. Bedöms nedsättningen stadigvarande så får man sjukersättning…

Hel inkomstrelaterad sjukersättning ger dig 64,7 procent av din antagandeinkomst. Antagandeinkomsten beräknas på ett genomsnitt av dina inkomster under de senaste åren.  Sjukersättning  OBS De senaste åren innan sjukbidraget…

Kanske inte en inkomst  som kan finansiera en glassig drömtillvaro… Ganska taskigt läge… speciellt om man även tar i beaktande att man ska vara ganska illa däran för att det ska bli aktuellt med sjukersättning över huvud taget.

51

Lön och yrkesval. Medborgarens klagan 21.

Lön och yrkesval.

Med facit i handen  kan man fundera över sitt yrkesval i ungdomen…

Att få en hyfsad lön underlättar! Men långt ifrån alla har en hyfsad inkomst och löneskillnaderna ökar…

Lön och yrkesval 1

När det gäller vanliga knegare, dvs lönearbetare som får en lön för att utföra sin arbetsuppgift, är det ganska uppenbart att arbeten inom produktion värderas högre än de inom vård och omsorg. Det är knappast bara en slump att det föreligger en tydlig  kvinnodominans i sk låglöneyrken…  Man kan  fråga sig varför det är mindre värt att ta hand om barn, sjuka och gamla än att jobba på fabrik.

Lyfter man blicken och tittar på dem som kommit upp sig här i världen, av egen kraft eller för att de fötts in i rätt familj eller skickats till rätt skolor och fått rätt kontaktnät, så inser man att det finns betydligt större orättvisor vad gäller lönenivåer, ekonomiska klyftor osv.

Det föreligger onekligen en viss diskrepans mellan hur mycket pengar en bankdirektör, riksdagspolitiker eller andra höjdare drar in med lön, arvoden, bonusar och fallskärmar och hur mycket en vanlig knegare får i lönekuvertet. Den som har skall vara givet… Med jämna mellanrum rapporterar media om människor i höga positioner som kvitterar ut enorma belopp för sina arbetsprestationer. Vad motiverar och rättfärdigar dessa monsterlöner? Lönestatistik

Sen får man inte glömma att pensionen baseras på inkomsten. Det innebär att de som tjänat bra och kunnat leva gott och bygga upp privata förmögenheter även kommer att ha det mycket bättre ekonomiskt när de slutat jobba.

About wages, and how unfair life is…

 

Arbetslöshet. Medborgarens klagan 19.

Arbetslöshet.

Arbetslöshet är inte ett tillstånd som eftersträvas. Ekonomin havererar och man tappar sitt sociala sammanhang.

Arbetslöshet påverkar hela familjen          Mer om…             Effekter på individen    Ekonomifakta

39

Arbetslös 5

Arbetslös 6

Arbetslös 7

Arbetslöshet. Medborgarens klagan 18

Arbetslöshet. Medborgarens klagan 17.

Arbetslöshet .

Ekonomifakta    Wikipedias förklaring   Enl, SCB och arbetsförmedlingen

 Självmord       Konsekvenser   Folkhälsomyndigheten    Arbetslöshet bland ungdomar

Arbetslöshet och arbetsförmedlingen

 

Arbetsförmedlingen

“Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet. Alla våra tjänster är avgiftsfria.”

Veckans bokrips: Vi bara lyder av Roland Paulsen

Roland Paulsen skriver in sig på Arbetsförmedlingen och hamnar snabbt i gräl med sin handläggare om åtgärdernas meningslöshet. När han återvänder är det för att genomföra en sociologisk studie om ”funktionell dumhet”.

Snart sitter han, som en i gänget, med en kopp kallnat kaffe på arbetsförmedlingskontoret i en mellanstor svensk stad. Vad han gör där är det ingen som riktigt vet. Han lyssnar till samtalen som förs i mötesrum, på handläggarkonferenser och jobbcoachträffar.            

  En bok – en författare

Vi bara lyder är en intelligent, humoristisk och radikal genomlysning av Sveriges minst omtyckta myndighet. Det är också en undersökning av byråkratiska ekorrhjul, och vad som får tjänstemän att nitiskt följa absurda regelverk de själva inte tror på. Resultatet är en personlig uppgörelse med hela idén om lönearbetets nödvändighet.

Arbetslöshet och arbetsförmedlingen

Arbetslöshet och arbetsförmedlingen

Arbetsförnedringen        Arbetsförmedlingen       Lagar och regler     Budget och ekonomi

Skolan… och sen. Medborgarens klagan 16.

Skolan

Googlade skolan elever föräldrar och fick dessa träffar.

33

hikikomori          hikikomorisSvD    hemmasittare    social anorexi

34

Tillbaka i köttdisken 12.

Om man vill så kan man fynda det eminenta  seriealbumet Tillbaka i köttdisken för 200 kronor…

320 330