Posts Tagged: utanförskap

Fattigpensionär – Glad pensionär? Medborgarens klagan 60.

pensisFattigpensionär

I Sverige räknas man som fattigpensionär om man har en disponibel inkomst på mindre än 11 830 kronor i månaden.

Det finns drygt 231 000 fattigpensionärer i Sverige.

Mellan  2000 och 2006 pendlade siffran mellan 120 000 och 175 000 personer. 2007 skedde en stor ökning till 225 000. Bakgrunden var den dåvarande regeringens jobbskatteavdrag. Då de som förvärvsarbetade blev rikare, blev andelen fattiga pensionärer större, enligt Pensionsmyndigheten. I år är antalet fattigpensionärer drygt 231 000 personer.

      En glad pensionär

Antalet män är omkring 78 000. Majoriteten, ungefär 153 500, är kvinnor.

De bortglömda pensionärerna    Fattigpensionärer –   Fler fattigpensionärer  Riskerar fattigdom    Näst sämst i EU?!               Efter  40 års jobb i statlig tjänst

 Svältvarning      Inte råd med mat

Alla blir inte fattigpensionärer    Göran och Anitra      Andra med tur     Ledamöternas pensioner

ATP blev för dyrt för staten

I det gamla ATP-systemet räckte 30 arbetsår för full pension – och den räknades på de 15 bästa inkomståren. Pensionen var dessutom garanterad, och kunde ihop med tjänstepension ge upp till 85 procent av slutlönen för en glad 65-åring.

Men systemet blev dyrt för staten – redan på 1970-talet började politikerna pilla i beräkningsgrunderna för att få ned kostnaderna. Och under krisåren på 90-talet blev läget akut. Därför tillsattes Pensionsarbetsgruppen med medlemmar från alla dåvarande riksdagspartier.

FAKTA: ALLMÄN PENSION

Garantipension: Finansieras av staten och ska fungera som grundskydd för dem med liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under arbetslivet. Gäller från det att man fyllt 65 år. För att ha rätt till full grundpension måste man bott minst 40 år i Sverige. För den som bott kortare tid i landet minskas beloppet med 1/40 per år som saknas.

Inkomstpension: Fungerar som en inkomstgrundad pension och baseras på de pensionsrätter som betalats in under arbetslivet. Beloppet varierar beroende på hur mycket som betalats in under arbetslivet, samt inkomstutvecklingen i samhället.

Premiepension: Är inkomstgrundad och baseras på pensionsrätterna i premiepensionssystemet. Storleken på premiepensionen varieras beroende på hur mycket som investerats under arbetslivet och hur fonderna utvecklats. För den som väljer att inte göra aktiva val förvaltas pengarna av Sjunde AP–fonden.

Den allmänna pensionen är skattepliktig. Utöver den allmänna pensionen kan man vara berättigad till följande ersättningar.

Bostadstillägg: (behovsprövas, betalas ut efter 65 års ålder), äldreförsörjningsstöd, särskilt pensionstillägg, efterlevandestöd till barn.

Den som går i pension från 61 års ålder får endast ut inkomstpension och premiepension fram tills man fyller 65 år.

 

 

 

Maktlöshet i utanförskapet. Medborgarens klagan 24.

Maktlöshet i utanförskapet.

50

Maktlöshet

Nästan alla kan bli arbetslösa, och oftast blir man det av orsaker man inte rår över. Trots det blir de som drabbas skambelagda och folk verkar tro att det är något självvalt, något som systematiskt sätts i system för att utnyttja de sociala skyddsnäten och leva gott på skattebetalarnas bekostnad.

De som någon gång varit utan jobb vet vilken lyxtillvaro man kan bekosta med A-kasseersättningen. De vet också hur egenvärde och självförtroende urholkas.

Nu har taket på inkomstförsäkringen höjts from 31/1 -16 för första gången sedan 2002. Samma nivå på ersättningen i 14 år !?!    Höjningen       Regler       Pengar

Sjukdom funkar på samma sätt…

Vem som helst kan drabbas…  I värsta fall funkar man aldrig mer på arbetsmarknaden alls. Bedöms nedsättningen stadigvarande så får man sjukersättning…

Hel inkomstrelaterad sjukersättning ger dig 64,7 procent av din antagandeinkomst. Antagandeinkomsten beräknas på ett genomsnitt av dina inkomster under de senaste åren.  Sjukersättning  OBS De senaste åren innan sjukbidraget…

Kanske inte en inkomst  som kan finansiera en glassig drömtillvaro… Ganska taskigt läge… speciellt om man även tar i beaktande att man ska vara ganska illa däran för att det ska bli aktuellt med sjukersättning över huvud taget.

51

Arbetslöshet. Medborgarens klagan 19.

Arbetslöshet.

Arbetslöshet är inte ett tillstånd som eftersträvas. Ekonomin havererar och man tappar sitt sociala sammanhang.

Arbetslöshet påverkar hela familjen          Mer om…             Effekter på individen    Ekonomifakta

39

Arbetslös 5

Arbetslös 6

Arbetslös 7

Arbetslöshet. Medborgarens klagan 18

Skolan… och sen. Medborgarens klagan 16.

Skolan

Googlade skolan elever föräldrar och fick dessa träffar.

33

hikikomori          hikikomorisSvD    hemmasittare    social anorexi

34

Bostadsbrist! Medborgarens klagan 10.

Bostadsbrist         22 23 22

Sociala skyddsnät. Medborgarens klagan 8.

17 18 19

Här kan du läsa om eländet:   dom    Hur tänkte FK?

Anställningsbarhet. Medborgarens klagan 5.

Utanförskap. Medborgarens klagan 4.

12 13 12

Tillbaka i köttdisken 12.

Om man vill så kan man fynda det eminenta  seriealbumet Tillbaka i köttdisken för 200 kronor…

320 330