Posts Tagged: sociala skydds

Maktlöshet i utanförskapet. Medborgarens klagan 24.

Maktlöshet i utanförskapet.

50

Maktlöshet

Nästan alla kan bli arbetslösa, och oftast blir man det av orsaker man inte rår över. Trots det blir de som drabbas skambelagda och folk verkar tro att det är något självvalt, något som systematiskt sätts i system för att utnyttja de sociala skyddsnäten och leva gott på skattebetalarnas bekostnad.

De som någon gång varit utan jobb vet vilken lyxtillvaro man kan bekosta med A-kasseersättningen. De vet också hur egenvärde och självförtroende urholkas.

Nu har taket på inkomstförsäkringen höjts from 31/1 -16 för första gången sedan 2002. Samma nivå på ersättningen i 14 år !?!    Höjningen       Regler       Pengar

Sjukdom funkar på samma sätt…

Vem som helst kan drabbas…  I värsta fall funkar man aldrig mer på arbetsmarknaden alls. Bedöms nedsättningen stadigvarande så får man sjukersättning…

Hel inkomstrelaterad sjukersättning ger dig 64,7 procent av din antagandeinkomst. Antagandeinkomsten beräknas på ett genomsnitt av dina inkomster under de senaste åren.  Sjukersättning  OBS De senaste åren innan sjukbidraget…

Kanske inte en inkomst  som kan finansiera en glassig drömtillvaro… Ganska taskigt läge… speciellt om man även tar i beaktande att man ska vara ganska illa däran för att det ska bli aktuellt med sjukersättning över huvud taget.

51