Posts Tagged: skola

Skolan… och sen. Medborgarens klagan 16.

Skolan

Googlade skolan elever föräldrar och fick dessa träffar.

33

hikikomori          hikikomorisSvD    hemmasittare    social anorexi

34

Skolan och lärarbristen. Medborgarens klagan 15.

Skolan och lärarbristen – (fortsättning).

Skolan tar en paus när jullovet har startat för många elever… Betygen är satta och en yrkeskår pustar ut när en av årets arbetstoppar klarats av. Hur många lärare och pedagoger som kört in huvudet i den berömda väggen vet ingen… Man kan nog med största sannolikhet anta att det rör sig om betydligt fler än vad som är nyttigt, med tanke på den väntade lärarbristen. Problemen med skolan och lärarbristen kommer nog att vara ständigt återkommande debattämnen framöver…

lärarbristen.     Om lärarbristen           Mer om lärarbristen      Och ännu mer              Betyg     Lärarlöner

31 32

Skolpolitik. Medborgarens klagan 14.

Skolpolitik.    Svenska skolans historia           Skolverket

Utmärkande för svensk skoldebatt och skolpolitik verkar vara att alla vet hur skolan ska skötas… Över lag verkar alla som någonsin gått i skola betrakta sig som experter. Samtidigt är skolan är ett hett politiskt ämne som engagerar. Alla politiska partier vill vara där och peta, förändra och reformera. Ett hett tips är att byta  betygssystem med jämna mellanrum… Oavsett om det blir bättre eller inte så visar det på politisk handlingskraft, vilja och ambition. 29 30

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan. Medborgarens klagan 13.

 Skolan – ett mycket omdebatterat ämne och ett ideologiskt slagfält…

Friskolor     Vinster    Vinstuttag     Kungliga vetenskapsakademien   valfrihet segregerar…    Det fria skolvalet.      För-fakta

”Friskolor är också kallade fristående skolor och är skolor med andra ägare än de skolor som anordnas av stat, landsting eller kommun. Friskolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå, och är öppna för alla. De flesta friskolor har allmän inriktning, men det finns också friskolor med andra inriktningar, till exempel speciell pedagogik.”

                                                                                                          http://www.utbildningsguiden.nu/SE/SV/symbol.asp?symbol=11

27

          Skolan                                            När det gick åt pipsvängen… 28