Posts Tagged: serieteckning

Sociala skyddsnät. Medborgarens klagan 8.

17 18 19

Här kan du läsa om eländet:   dom    Hur tänkte FK?

Stress Medborgarens klagan 6.

15

Anställningsbarhet. Medborgarens klagan 5.

Klyftor. Medborgarens klagan 3.

10 11 10

Affärsetik och mänskliga rättigheter. Medborgarens klagan 2.

08 09 08

Samhällsutveckling och människovärde. Medborgarens klagan 1.

 

Nu kommer nästa serieprojekt bit för bit…

Utifrån olika mediers nyhetsrapportering samt egna upplevelser och funderationer växte denna lilla betraktelse över samhällsutvecklingen fram.

Vad händer egentligen med den lilla medborgaren och synen på människovärde när allt handlar om ekonomisk tillväxt..? Och hur tillgodoses deras intressen, väl och ve av makthavarna?

IESTOMSLAG

050607

Serieteckning om bla politikerförakt – Odödlig litteratur?

IESTOMSLAGJag har en hel del serieprojekt på skrivbordet… mer eller mindre färdiga… Bla denna serie om politikerförakt, maktmänniskors girighet och obegripliga orättvisor i samhället.

Dessa behöver översyn och filas till efter att ha legat och småjäst och “mojsat” till sig.

Tror att man får lite perspektiv till sina alster om det får passera lite tid innan slutputsningen. Så nu ska jag sätta igång med en översyn av detta alster . Har en obehaglig känsla av att jag retade upp mig så till den milda grad, att jag tappade tonen och det eftersträvade humoristiska tilltalet. I stället hemföll jag till missnöjt klagande och sura, bitska påhopp.

Min plan är att i alla fall ta bort alla de grövsta personliga påhoppen och allt som kan vara åtalbart… När det är gjort så törs jag kanske publicera…

Time gives you a different perspective…

I have old creative projects all over my desk, that need a final review… Among others this comic album on democracy, social injustices and politicians and greed… I am afraid I got upset and carried away when working on it, so I lost the narrative tone I intended from start. Instead of humour  it turned into page up and page down filled with negativity, rage and nagging… Now I guess I have to get rid of the worst personal abuses and statements that  might have legal consequenses… 

 

 

Striden om Apberget.

Striden om Apberget.

I Umeå fanns förr en plats som kallades Apberget mitt på Rådhustorget.               En dag fanns den plötsligt inte längre…vilket triggade igång ett nytt serieprojekt…

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/apberget-revs-pa-falska-grunder

Apberget1Apberget2Apberget3

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/apberget-revs-pa-falska-grunder