Posts Tagged: riksdagsledamöter

Kulturen och kulturpolitiken. Medborgarens klagan 56.

KULTURTANTENKultur

Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär ‘bearbetning’, ‘odling’ och ‘bildning’ och i sin tur härstammar från colo ‘odla’.[1] Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster. Inom kulturgeografi används den bredare betydelsen som all mänsklig aktivitet.

Kultur kan definieras som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats “levnadssättet hos ett helt samhälle”. Som sådant inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna. Kultur refererar ofta till en universell mänsklig kapacitet för att klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt. Den höga kulturella förmågan har länge betraktats som en definierande egenskap hos människan.       Kultur enl. Wikipedia

 

Kultur är ett intressant fenomen. Kanske allt människor gör som inte styrs av fortplantnings- eller överlevnadsinstinkt kan betecknas som kultur. Det må vara hur det vill med det, men alla kan nog enas om att vårt samhälle skulle vara ganska torftigt utan litteratur, konst, måleri, skulptur, foto, teater, musik, film, dans etc…

Kulturpolitiken…

svältande konstnärProblemet är att dessa kulturyttringar onekligen ger mervärde men sällan genererar pengar. Många ifrågasätter varför pengar ska satsas på kultur medan det ska sparas på skola, vård och omsorg. Andra tycker att kulturen ska finansiera sig själv… Typ utbud och efterfrågan ska avgöra vilka kulturutövare som ska överleva. Risken med det torde vara att det blir ganska enahanda och populistiskt. Sen kan man fundera över hur någon ska kunna överleva på sin konst. Ingen vill väl vara “svältande konstnär”.

Förr fanns något som hette “Statlig inkomstgaranti för konstnärer”  vilket tilldelades ett begränsat antal konstnärer och andra kulturutövare för “konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv”.

Den livslånga garantin garanterade innehavaren en årlig minimiinkomst på motsvarande fem basbelopp, vilket 2014 utgjorde 222 000 kronor. Beloppet minskades om konstnären hade andra inkomster. Om konstnären med egna inkomster nådde upp till nivå om omkring 260 000 kronor (2014), utbetalades inga pengar.[5] I snitt erhöll innehavarna ungefär halva maxbeloppet.[6]

Man kan fundera över hur mycket pengar det handlade om jämfört med de summor makthavarna själva försett sig med för att se om sina egna hus… Det vore kanske lämpligt att ersätta de nuvarande riksdagspensionerna etc med ett liknande system, med ungefär samma ekonomiska nivåer.                                                                             Riksdagsledamöternas förmåner, omställningsstöd och inkomstgaranti    Intressant läsning!!! MER

År 2010 beslöt riksdagen avveckla den statliga inkomstgarantin genom att inte längre ge sådan till ytterligare personer. De som redan hade fick behålla den…         Slopade kulturarbetarlöner    Smittad politiker    Kulturpolitik fr Almedalen

 

Bostadsförmåner & politikerförakt. Medborgarens klagan 33.

Bostadsförmåner & politikerförakt.              förmåner

“Bor man mer än fem mil från riksdagen har man rätt till en övernattningslägenhet. 255 av riksdagens 349 ledamöter utnyttjar den möjligheten.

Riksdagens lägenheter ligger på attraktiva adresser, där det normalt sett är väldigt svårt att få ett hyreskontrakt.

De flesta riksdagslägenheterna ligger i Gamla stan. Här kostar en etta på 40 kvadratmeter i genomsnitt 5 200 kronor i månaden att hyra, enligt siffror från Hyresgästföreningen.

Lägenheterna har normalt en yta på mellan 25 och 50 kvadratmeter. Den minsta är 15 kvadratmeter – men där bor ingen – medan den största ligger på 90 kvadrat. Med ett snittpris på 70 000 kronor per kvadratmeter i Gamla stan skulle den sistnämnda lägenheten kosta över sex miljoner att köpa, enligt siffror från SBAB.

Men det här är inget som politikerna i riksdagshuset behöver fundera på. Övernattningslägenheterna är helt gratis för ledamöterna. För att få en bild av hur svårt det är för dem som inte sitter i riksdagen att hitta en lägenhet så centralt kan man titta på statistik från Stockholms stads bostadsförmedling. Av de ettor i innerstan som förmedlades av bostadsförmedlingen under 2012 hade den som stått kortast tid i kön väntat sex år. De flesta hade väntat i 8-14 år. Vissa stod i kö i nästan 30 år. Om ledamoten inte vill bo i någon av riksdagens lägenheter kan han eller hon skaffa sig en egen och få hyran betald, dock max 8 000 kronor i månaden.” Allt detta enligt Expressen

politikerförakt

politikerförakt

politikerförakt

politikerförakt

Här kommer en uppdatering för våra makthavare hur det är för oss vanliga människor på bostadsmarknaden…

22 23