Posts Tagged: enfrågeparti

Vanmakt och politiska alternativ. Medborgarens klagan 45.

Vanmakt och politiska alternativ.

Det jäser och puttrar av medborgerligt missnöje men politiska alternativ saknas. Folk känner vanmakt, men vet att för att kunna påverka krävs pengar eller position… Oftast följs de två åt.     Inkomstklyftor i Sverige     utveckling      ojämlikhet

Samtidigt vet alla att en röst på de etablerade partierna knappast leder till någon omvälvande förändring… och som sagt… alternativ saknas.

I ett system där de redan etablerade använder sin makt och sitt  inflytande för att ytterligare förstärka sina positioner är det nog inte lätt att röra om i grytan. Trots det kommer det fram uppstickare – på gott och ont.

Att folk engagerar sig och vill förändring är ett sundhetstecken, samtidigt som det kan vara både illavarslande och farligt. Reaktion mot uppenbara missförhållanden är sunt, men man kan även utnyttja missnöjet för dunklare mål.

När den främsta meriten i väljarnas ögon tycks vara att de utmanar de etablerade partierna kan man fundera över hur väl vårt politiska/demokratiska system egentligen fungerar.

85

alternativ

 flaskvåldtäkten       grupp eller?   smygfilmad sex på nätet 1   2    3

86

alternativ